Chuyển mục đích sử dụng 37,41 ha đất rừng để thực hiện cao tốc Bắc - Nam

UBND tỉnh vừa phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích 37,41 ha để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. trong đó, có 3,49 ha rừng tại tiểu khu 133, huyện Thuận Bắc, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Trâu quản lý; 26,92 ha rừng thuộc tiểu khu 202, 203, huyện Thuận Nam và 7 ha thuộc tiểu khu 182, 186, huyện Ninh Phước, thuộc quy hoạch rừng do Ban quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Giang quản lý. UBND tỉnh giao cho các đơn vị chủ rừng, các ngành liên quan cập nhật biến động diện tích đất rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhằm tiến hành thu hồi thực hiện dự án theo đúng quy định.