Đại hội Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22-5, Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận có 8 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi hội có nhiều tác phẩm âm nhạc, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Các hội viên luôn tích cực tham gia các cuộc vận động sáng tác của bộ, ngành, khu vực và tỉnh tổ chức. Nhiều hội viên đã đạt các giải thưởng âm nhạc điển hình như: Nhạc sĩ Phan Quốc Anh, A Mư Nhân, Phạm Quốc Tý, Phạm Bá Lân, Phạm Bá Khôi.

Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.

Trong nhiệm kỳ tới, các hội viên đẩy mạnh sáng tác và giới thiệu, công bố, quảng bá các tác phẩm đến công chúng; phát triển giá trị âm nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số trong.

Đại hội đã bầu 2 thành viên Ban Chấp hành Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 3 đồng chí dự đại hội Đại biểu Hội nhạc sĩ Việt Nam toàn quốc.