Hoạt động văn hóa nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thời gian qua, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) phát huy tính chủ động, điều hành triển khai xây dựng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa.

Nổi bật, các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật ở các cấp trong tỉnh diễn ra sôi nổi, thường xuyên, liên tục, gắn với các sự kiện chính trị, các lễ hội lớn của tỉnh, của quốc gia, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của công chúng, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Biểu diễn văn nghệ tại Quảng Trường 16-4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) để phục vụ Nhân dân. Ảnh: Văn Nỷ

Chỉ riêng trong giai đoạn, 2016-2020, ngành đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân trong tỉnh 648 buổi/210 buổi phục vụ miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; nhiều sự kiện văn hóa được tổ chức đã đem lại kết quả cụ thể, thiết thực, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và tạo sự gắn kết cộng đồng; hoạt động văn nghệ quần chúng có bước phát triển mạnh mẽ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được tổ chức thường xuyên và sôi động; tổ chức và tham gia thành công nhiều đợt Liên hoan, Hội thi, Hội diễn trong tỉnh, khu vực và toàn quốc, đạt được nhiều thành tích cao. Điển hình như tham gia Liên hoan tiếng hát miền Đông- lần thứ XVII- Ninh Thuận năm 2016 cấp quốc gia; thành lập Đoàn Nghệ thuật Đờn ca tài tử tham dự Festival Đờn ca tài tử cấp quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017, đạt 1 HCV, 4 HCB; tham gia Triển lãm “Di sản văn hoá biển, đảo Việt Nam và Ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Quảng Nam trong khuôn khổ Festival di sản Quảng Nam, đạt 3 giải A, 3 giải B, 2 giải C và 2 bằng khen; đặc biệt Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm tham gia biểu diễn tại Ấn Độ nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Kỷ niệm quan hệ Ấn độ - ASEAN thành công, được Ban Tổ chức đánh giá cao và khen ngợi;… Với sự thành công này, góp phần quảng bá hiệu quả các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh về du lịch cũng như hình ảnh về văn hóa, con người Ninh Thuận đến với nhân dân, du khách, bạn bè trong nuớc và quốc tế.

Đặc biệt trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, các đoàn nghệ thuật, Trung tâm văn hóa-nghệ thuật tỉnh, huyện, thành phố đã đẩy mạnh truyền thông lưu động, mạng xã hội…nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tới đông đảo quần chúng nhân dân, giúp người dân nhận thức đúng tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh; tiếp nhận thông điệp tuyên truyền để hiểu những vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19, khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Ông Văn Công Hòa, Phó Giáo đốc Sở VHTT-DL, tỉnh, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 1163/2020/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngành đang tập trung nhân lực, nguồn lực để tổ chức xây dựng các nội dung các chương trình, hoạt động văn hóa-văn nghệ thể hiện những giá trị đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc; phản ánh sinh động quá trình 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; ca ngợi quê hương đất nước, con người, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền, biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

Ngành sẽ tổ chức cao điểm 3 đợt hoạt động văn hóa- văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại địa phương, cụ thể: Đợt 1, từ tháng 4-2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (ngày 31-10-2020); đợt 2 từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đợt 3 sẽ tiến hành thực hiện sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân; khơi dậy tinh thần lạc quan đẩy lùi dịch bệnh; gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.