Ninh Thuận: Đoạt 5 giải thưởng trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020

Trong đợt tặng thưởng hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 vừa được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội, Ninh Thuận đoạt 5 giải thưởng, gồm 1 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích.

Tác phẩm “Uống nước nhớ nguồn” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Sơn đạt giải B.

Cụ thể, nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Sơn được trao giải B với tác phẩm “Uống nước nhớ nguồn”; họa sĩ Nguyễn Công Văn đạt giải C với tác phẩm “Ramưwan (lễ tảo mộ)”; họa sĩ Chế Kim Trung với 2 tác phẩm “Sản xuất gốm Chăm” và “Được mùa nho” đoạt giải C; 2 giải Khuyến khích được trao cho các tác giả Lê Na – Như Thừa, Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận với tác phẩm “Hiệu quả từ mô hình Đảng viên giúp đỡ hộ nghèo” và họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh với tác phẩm “Mùa vàng Hữu Đức”.