Chương trình văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tối ngày 19-5, Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”.

Chương trình văn nghệ mang đến 15 tiết mục đặc sắc do các câu lạc bộ tham gia biểu diễn, với chủ đề ca ngợi Bác Hồ kính yêu; ca ngợi quê hương, đất nước... Chương trình thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến xem và cổ vũ. Qua đó, nhằm truyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Tiết mục múa Làng Sen do câu lạc bộ múa Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh biểu diễn.