Đoàn khảo sát HĐND tỉnh làm việc với xã Mỹ Sơn

Ngày 22-5, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh có buổi làm việc với xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) về kết quả triển khai tình hình ứng phó hạn; công tác phòng, chống dịch và các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn xã.

Trong thời gian qua, do tình hình nắng hạn kéo dài khiến hoạt động sản xuất trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn, có 12 ha cây trồng vụ đông-xuân 2019-2020 bị thiệt hại trên 70%. Căn cứ vào lượng nước hiện tại, địa phương dự kiến xuống giống vụ hè-thu năm 2020 khoảng 435 ha, tập trung chủ yếu vào cây trồng cạn, thời gian sinh trưởng ngắn; khuyến cáo người dân áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, tận dụng các phế phẩm nông nghiệp, chủ động nguồn thức ăn cho gia súc. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được các ngành, hội, đoàn thể xã thực hiện có hiệu quả, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, yêu cầu người dân thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế… đúng theo quy định. Quy trình rà soát, lập danh sách, xét duyệt đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch; đến nay, xã đã chi trả hoàn thành tiền hỗ trợ cho 1.580 người, kinh phí trên 4,1 tỷ đồng cho những đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội.

Đoàn khảo sát HĐND tỉnh làm việc với xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn).

Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh đề nghị xã Mỹ Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt tình hình nắng hạn, linh hoạt các biện pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt; khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm, lựa chọn cây trồng chuyển đổi phù hợp trong mùa hạn. Chủ động rà soát, thống kê những hộ có nguy cơ thiếu đói, hộ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, đề xuất ngành chức năng hỗ trợ kịp thời…