Những điều em muốn…

Có những điều em muốn kể anh nghe

Về cuộc sống và những gì được, mất

Nỗi khát khao, nồng say thời ngọt mật

Cả lúc rời xa mang vị đắng đậm màu.

Có những điều em muốn kể từ lâu

Sự gắn kết vô hình không thấy được

Sợi dây thiêng liêng vẫn theo chân em bước

Tìm cả cuộc đời anh không thể có đâu!

Và những điều em muốn để ngày sau…

Là chuỗi yêu thương sẽ đơm hoa kết trái

Ta gieo mầm xanh tất có ngày gặt hái

Tâm mãi an bình và hồn nở thành thơ.