Hương lúa tháng tư

Vàng thơm hương lúa tháng tư

Cánh đồng sáng rực nụ cười em tôi.

Ngày dài nắng ấm nhẹ rơi

Chạm vào hạt giống sinh sôi mùa màng.

Tôi đi ngược cánh đồng làng

Ngẩn ngơ em hát dịu dàng mười thương.

Dòng kênh xanh biếc soi gương

Dáng em, dáng mẹ mùa hương quê nhà.

Cọng rơm vàng khúc dân ca

Hát về cây lúa người xa tìm về.

Đất đồng in dấu chân quê

Làng vào vụ gặt bộn bề mùa hương.