Yêu màu cờ tháng Tư

Ta yêu cờ đỏ, sao vàng!

Như yêu lịch sử vẻ vang chói ngời

Yêu người lính trẻ thuở thời!

Vì dân, vì nước quyết đời hy sinh

Để cho độc lập- hòa bình

Lòng trai nào ngại thân mình hiểm nguy!

Mưa bom, bão đạn sá gì

Vững vàng từng bước chân đi oai hùng

Chiến trường súng nổ đì đùng!

Bao người mẹ đã khóc cùng nỗi đau

Khi hay con đã ngủ sâu

Trong lòng đất nước ngàn sau chẳng về 

Hôm nay giữa chốn làng quê!

Màu cờ nhuộm đỏ bốn bề hiên ngang

Tháng Tư ký ức dâng tràn

Đọc trang sách sử lòng càng biết ơn.