Đảng bộ xã Lương Sơn nhiều đổi mới qua một nhiệm kỳ đại hội

Nhờ tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị cùng chính quyền và Nhân dân nỗ lực vượt khó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đến nay, diện mạo nông thôn mới của xã Lương Sơn (Ninh Sơn) ngày một khởi sắc, qua đó đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã trên mọi lĩnh vực.

Dấu ấn nông nghiệp, nông thôn mới

Nhìn lại những kết quả Đảng bộ xã Lương Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 có thể nói rất đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 1.281 tỷ đồng, đạt 153,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,44%, tăng 0,84% so với giai đoạn 2010-2015. Với một xã thuần nông như Lương Sơn, việc định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng với thực tế và tiềm năng của địa phương rất quan trọng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã bám sát chủ trương tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp của huyện Ninh Sơn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững; trong 3 năm trở lại đây, sản xuất nông nghiệp của Lương Sơn đã có sự thay đổi rõ nét, nông dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ cấu cây trồng, gieo vụ đúng thời điểm, sử dụng các loại giống mới xác nhận…nhờ vậy năng suất, sản lượng và chất lượng của sản phẩm nông nghiệp đều đạt cao. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt trên 29.410 ha; sản lượng lương thực đạt 131.507 ha, bình quân hàng năm đạt trên 26.300 tấn, tăng hơn 6.470 tấn so với giai đoạn 2010 – 2015. Đến nay, toàn xã đã hình thành và đang triển khai nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả như: Mô hình chuyển đổi đất lúa sang trồng bắp 21,7ha/22 hộ; chuyển đổi 80 ha đất lúa sang cây trồng cạn khác mang tính bền vững; mô hình “1 phải, 5 giảm” trên 356 ha; mô hình cánh đồng lớn 100ha, sản xuất lúa theo chuẩn VietGAP trên 100ha, mô hình vườn cây ăn trái kiểu mẫu ở Tân Lập 2…

Đường nông thôn xã Lương Sơn được đầu tư xây dựng khang trang.

Cơ cấu nông nghiệp đúng hướng đã góp phần tăng giá trị sản xuất kinh tế của địa phương đáng kể, thu nhập của người dân ngày một nâng cao góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 5,54% (so với đầu nhiệm kỳ tỷ lệ 28,5%) bình quân hàng năm giảm 4,59%. Kinh tế ổn định, đời sống văn hóa của người dân cũng nâng lên, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn được thực hiện thường xuyên gắn với việc thực hiện tốt các quy ước, hương ước địa phương. Hiện toàn xã có 6/6 thôn được duy trì thôn văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt 97,1%. Chất lượng giáo dục được duy trì và phát triển, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được quan tâm. Công tác y tế, an sinh xã hội, chăm sóc người có công được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong xã thực hiện thường xuyên.

Qua đánh giá, có 19/22 chỉ tiêu chủ yếu ở các lĩnh vực được Đảng bộ xã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội đã tạo sức bật cho địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2018 và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2019.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới

Đảng bộ xã Lương Sơn hiện có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó: có 6 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự và 1 chi bộ công an. Theo Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Chung, để đạt được những kết quả nêu trên, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nghiên cứu kỹ đặc điểm tình hình địa phương để đề ra các chủ trương, cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch thực hiện với những mục tiêu, biện pháp, giải pháp thực hiện với lộ trình cụ thể. Một trong những giải pháp quan trọng nữa là Đảng bộ đã chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và củng cố chính quyền cơ sở… Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy đã phân công từng cấp uỷ viên phụ trách các chi bộ; phân công cán bộ phụ trách các khu dân cư, bám sát các chi bộ, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và các mặt hoạt động khác để chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Chung cho biết thêm, là một trong những xã đã được công nhận xã nông thôn mới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Lương Sơn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy tối đa những lợi thế của địa phương, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp tạo ra một số vùng sản xuất hàng hóa có giá trị thu nhập cao, đi đôi với phát triển kinh tế sẽ chú trọng phát triển toàn diện ở các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Củng cố, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đưa Lương Sơn trở thành xã phát triển toàn diện vững mạnh của huyện Ninh Sơn trong thời gian tới.