Đảng bộ thị trấn Khánh Hải tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Trong hai ngày 26 và 27-3, Đảng bộ thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy và Huyện ủy Ninh Hải chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Khuê, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Tổ chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Ninh Hải.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí UVTV Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo đại hội.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế-xã hội thị trấn Khánh Hải tiếp tục ổn định, nhiều mặt phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt mục tiêu đề ra (16,5%); chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, các tiềm năng lợi thế đã từng bước được phát huy, năng lực sản xuất các ngành đều tăng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ - du lịch tăng trưởng 20,4% (mục tiêu 20 - 25%), nông nghiệp - thủy sản 10,9 % (mục tiêu 10 - 15%), tiểu thủ công nghiệp 18,2 % (mục tiêu 18 - 20%). Công tác giảm nghèo được chú trọng và thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,54% (mục tiêu đến năm 2020 còn dưới 2%); đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55 triệu đồng/năm (mục tiêu 45 triệu đồng/năm). Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được triển khai đạt kết quả; an ninh chính trị được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tiến bộ; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp 62 đảng viên (ĐV) mới, vượt 3% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tỷ lệ ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 92,3%, trong đó có 9,83 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Khánh Hải đã xác định tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại - du lịch; xây dựng thị trấn thành đô thị du lịch biển; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đại hội xác định cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng: “Dịch vụ - thương mại - du lịch; Nông - ngư nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp”. Đến năm 2025, đạt tốc độ tăng trưởng từng ngành: Thương mại, dịch vụ - du lịch (15-20%); Nông nghiệp - Thủy sản (8 - 10%); Tiểu thủ công nghiệp (10 - 15%). Phấn đấu thu ngân sách hằng năm tăng 5%; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm mới hằng năm cho 400 lao động và cuối nhiệm kỳ giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Về xây dựng Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hằng năm phấn đấu có trên 20% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành xuất sắc; có 90% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cả nhiệm kỳ kết nạp 50 ĐV mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí và bầu trực tiếp đồng chí Trương Minh Mẫn tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy.