Phước Thành: Nhiều điển hình trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào đã đi vào nền nếp và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân xã Phước Thành (Bác Ái). Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội (KT- XH) của địa phương.

Đảng bộ xã Phước Thành với 113 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc. Là xã 30a, Phước Thành có địa bàn rộng kết cấu địa hình phức tạp, 90% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, là một trong những nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, có tính quyết định thúc đẩy xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, KT-XH phát triển, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, công tác trọng tâm của các chi bộ phù hợp với tình hình điều kiện thực tiễn; đồng thời, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng chương trình hành động cá nhân theo đúng chủ đề của từng năm. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò gương mẫu của các đồng chí trong BCH Đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Nhờ vậy, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thái độ phục vụ nhân dân trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước được nhân dân đồng tình ủng hộ, giữ vững niềm tin trong quần chúng nhân dân từ đó đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc; hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư từ xã đến thôn được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nhân dân đồng thuận chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt về học tập và làm theo gương Bác. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến các chi bộ trường học với cách làm hay sáng tạo như tổ chức các cuộc thi kể chuyện Bác Hồ; phát động cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo cho các em học sinh nói theo; xây dựng kế hoạch đỡ đầu giúp đỡ các em học sinh yếu kém, vận động gây quỹ tình thương từ sự tự giác đóng góp của các đảng viên, thầy cô giáo hỗ trợ cho hơn 105 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Hay, các Chi bộ thôn Suối Lở, Ma Nai làm tốt công tác vận động tuyên truyền người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua vận động, nhiều hộ dân nêu cao tinh thần tự giác vì cộng đồng đã nhiều lần hiến đất làm đường giao thông nội đồng dẫn vào các khu sản xuất, hay hiến đất xây dựng nhà cộng đồng thôn (7 hộ thôn Ma Nai hiến 0,4ha đất làm đường nội đồng; 1 hộ dân thôn Suối Lở hiến 0,16ha làm nhà cộng đồng…). Trong nhân dân ngày càng xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế xóa đói giảm nghèo mới, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao góp phần hạn chế được tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ chính sách của Nhà nước. Điển hình như hộ ông Patâu A Xá Tiên, Pi Năng Tuấn, Pu Pur Dê, Ka Tơr Hóa…là những hộ dân làm kinh tế giỏi, có kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý để xây dựng nhà ở khang trang, con cái học hành chăm ngoan….

Bên cạnh đó, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc rất được chú trọng. Đồng thời, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành phối hợp xây dựng, củng cố duy trì hoạt động các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đến nay, đã thành lập và duy trì được 41 mô hình chi tộc họ tự quản về an ninh trật tự, Tổ nhân dân tự quản, Tổ cựu chiến binh tự quản, tổ hòa giải cơ sở…Các mô hình đã làm tốt công tác phối hợp vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc …

Đồng chí Đặng Thành Khanh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành, cho biết: Qua học tập và làm theo Bác, địa phương đã có 15 tập thể và 33 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu được các cấp khen thưởng. Với những cách làm cụ thể và thiết thực, trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều phong trào, gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo gương Bác, tạo tiền đề quan trọng trong việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH trong giai đoạn mới.