Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Trong 2 ngày 24 và 25-3, đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phụ trách công tác phía Nam đến làm việc với Hội Nông dân tỉnh.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, khảo sát quá trình thực hiện các chương trình, dự án được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tạo điều kiện, hỗ trợ đầu tư nhằm giúp hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển kinh tế- xã hội như: Mô hình chăn nuôi heo giống Lũng Pù, Hà Giang lai tạo với giống heo địa phương tại xã Phước Đại (Bác Ái) quy mô 100 con; mô hình bảo tồn giống chuối địa phương (chuối mồ côi) tại xã Phước Bình (Bác Ái) theo chương trình MTCP2 gắn với việc thực hiện xây dựng Tổ hội Nông dân nghề nghiệp từ tổ hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam làm việc với lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh.

Ngoài ra đoàn còn khảo sát việc vận động hội viên nông dân thực hiện Chương trình hành động của Hội Nông dân tỉnh về thực hiện ba Nghị quyết 04, 05, 06 (khóa VII) của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.