Hội Cựu chiến binh phường Đô Vinh với công tác giảm nghèo

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) không ngừng quan tâm, hỗ trợ đời sống hội viên nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, việc hỗ trợ hội viên và nhân dân địa phương tiếp cận nguồn vốn nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều hội viên và người nghèo có vốn để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang thực hiện cho vay ưu đãi với 11 chương trình cho vay với tổng số 279 món vay thông qua các hội, đoàn thể nhận ủy thác, với tổng doanh số cho vay gần 22 tỷ đồng. Tại phường Đô Vinh, Hội CCB phường đã nhận ủy thác 23 món vay với các chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm... Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đa số các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, việc chấp hành trả lãi hàng tháng cũng được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Đến thăm gia đình chị Phạm Thị Hiệp ở khu phố 6, trước đây thuộc diện hộ nghèo. Chị Hiệp, cho biết: Thông qua tổ vay vốn của Hội CCB, tôi được ngân hàng cho vay số tiền 50 triệu đồng, từ đó có thêm điều kiện mở rộng diện tích sản xuất lúa từ 7 sào lên 1,5ha, và phát triển chăn nuôi bò. Sau thời gian ngắn tổ chức sản xuất có hiệu quả, hiện nay gia đình đã thoát nghèo. Ông Phạm Sinh, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn Hội CCB ở khu phố 6, cho biết: Không riêng chị Hiệp, nhiều hội viên ở địa bàn phường cũng thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi.

Thời gian tới, ngoài chương trình phối hợp đã được ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội CCB phường Đô Vinh sẽ tích cực khai thác, giới thiệu cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn từ quỹ các chi hội cho vay không có lãi, hoặc lãi suất thấp để tạo điều kiện cho hội viên thoát nghèo. Bên cạnh đó, hội chấn chỉnh hoạt động quản lý xoay vòng vốn vay một cách khoa học và hiệu quả để tăng số lượng hội viên được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế.

Với sự quan tâm từ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội CCB phường, cuộc sống các gia đình CCB ở phường Đô Vinh được nâng cao, có điều kiện tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc.