Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm các vị linh mục, mục sư và phối hợp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 19-3, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm các vị linh mục, mục sư trên địa bàn tỉnh và phối hợp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn đã đến thăm Linh mục Trịnh Hữu Hưởng- Đại diện miền Ninh Thuận, kiêm Hạt trưởng Giáo hạt Phan Rang; Linh mục Nguyễn Kim Đệ - Hạt trưởng Giáo hạt Ninh Hải và Mục sư Kiều Bảo Toàn - Nhà thờ Tin lành Phan Rang.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm các vị linh mục, mục sư trên địa bàn tỉnh.

Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin về tình hình, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị các linh mục, mục sư tạm ngưng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không thực sự cần thiết và tăng cường phối hợp cùng Mặt trận trong công tác vận động, tuyên truyền bà con giáo dân thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế, góp phần phòng, chống và tránh lây lan dịch COVID-19.