Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền đến các cơ sở thờ tự phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 25-3, Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tuyên truyền, vận động tại các cơ sở thờ tự phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến thăm, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chùa Phước Thạnh, xã An Hải; Hội đồng Cả sư Bà ni tỉnh Ninh Thuận, chùa Bửu Hòa, xã Phước Hải (Ninh Phước); Giáo xứ Tấn Tài, phường Tấn Tài và Thánh thất Đạo Cao đài, phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền,
vận động Hội đồng Cả sư Bà ni tỉnh ở xã Phước Hải (Ninh Phước).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh đã tuyên tuyền, vận động các cơ sở thờ tự phối hợp với chính quyền địa phương chủ động triển khai phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn các phật tử, tín đồ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi hành lễ tại các cơ sở tôn giáo; hạn chế tổ chức các hoạt động tôn giáo trước tình hình dịch COVID-19, nhằm tránh tụ tập đông người tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đồng thời, vận động các cơ sở thờ tự đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, nhằm góp phần chung tay phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng…