Đồn Biên phòng Phước Dinh Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch COVID-19 hạn chế lây lan trong cộng đồng, Đồn Biên phòng Phước Dinh đã phát động đợt tuyên truyền lưu động tại các khu vực tập trung đông người, các khu sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt hải sản và khu dân cư trên địa bàn với nội dung liên quan đến tình hình bệnh dịch.

Theo đó, Đồn Biên phòng Phước Dinh đã phối hợp với UBND xã Phước Dinh tổ chức tuyên truyền và phát 500 tờ rơi cho nhân dân trên địa bàn với nội dung tuyên truyền về nguyên nhân gây bệnh, đường lây truyền, các triệu chứng của bệnh (sốt, ho, khó thở) và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, cách đeo khẩu trang y tế đúng cách, áp dụng đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ, vệ sinh cá nhân; đồng thời chuyển tải nhiều văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và những khuyến cáo của ngành Y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch.

 CBCS Đồn Biên phòng Phước Dinh cùng Đoàn Thanh niên xã Phước Dinh phát tờ rơi phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Dinh cũng duy trì việc tuyên truyền trên loa cầm tay 2 lần/ngày các nội dung phòng, chống dịch từ nay cho đến cuối tháng 3-2020. Hoạt động này cũng vừa giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, vừa tuyên truyền để bà con trên địa bàn hiểu rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. Từ đó, có thêm các biện pháp hiệu quả trong việc phòng, chống dịch bệnh nói chung và dịch COVID-19 nói riêng.