Ninh Phước: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 3-3, huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, huyện Ninh Phước đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, ngành và địa phương. Trong giai đoạn này đã tổ chức thành lập được 7 Tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển; lực lượng biên phòng phối hợp với nhân dân tuần tra được 36 đợt, với 155 người tham gia; nhân dân đã cung cấp trên 50 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ninh Phước sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01; đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo, vận động nhân dân đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh…