Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Ngày 11-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Tham dự hội nghị có chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh, Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh và Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Bộ CHQS tỉnh phổ biến kế hoạch hiệp đồng và thống nhất nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, chỉ huy, biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy rừng và tình hình đê, kè trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Các đơn vị đã thống nhất duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn về công tác ứng phó, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời tăng cường tuần tra, canh gác, phối hợp, trao đổi thông tin, nắm chắc diễn biến thời tiết khí hậu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tự, dụng cụ kịp thời xử trí khi có tình huống xảy ra; thực hiện theo đúng phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.