Đại hội Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 12-3, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là đại hội được Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường chọn làm điểm để chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc trong thời gian tới.

Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận có 33 đảng viên, trong nhiệm kỳ 2017-2020, đã bám sát các chương trình, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị của đảng viên được quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm 9 đảng viên mới.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận đề ra các mục tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế tại đơn vị, trong đó chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đảng viên; đồng thời, phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ chính trị được giao, kết nạp ít nhất 3 đảng viên.