Đảng bộ phường Phước Mỹ: Tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội điểm

Được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm loại hình đại hội đại biểu, Đảng bộ phường Phước Mỹ (T.p Phan Rang-Tháp Chàm) đã nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 177-KH/TU của Thành ủy. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phước Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản đúng tiến độ, quy trình đề ra.

Trong không khí phấn khởi chào đón sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại các khu dân cư thuộc địa bàn phường Phước Mỹ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như vệ sinh môi trường, chỉnh trang, nâng cấp trụ sở Ban quản lý, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Lực lượng đoàn viên, thanh niên bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trên thân các cột điện, trả lại mỹ quan đô thị. Các tiểu công viên, khu vui chơi công cộng cũng được quét dọn sạch sẽ, trồng thêm nhiều cây xanh, bồn hoa mới. Tất cả những việc làm trên thể hiện sự phấn khởi, đồng thuận, đoàn kết chào mừng đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường diễn ra thành công và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII dự kiến tổ chức trong tháng 3-2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư Đảng ủy phường Phước Mỹ cho biết: Để đại hội diễn ra theo đúng quy định, Đảng ủy phường đã có sự chuẩn bị sớm và chỉ đạo sát đối với các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã ban hành kế hoạch chi tiết và triển khai nhiều cuộc họp quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, then chốt đối với việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng ủy phường đã bám sát các hướng dẫn của Thành ủy để triển khai thực hiện. Theo đó, Đảng ủy quán triệt chủ trương tới các chi bộ, yêu cầu có sự chuẩn bị chu đáo, thận trọng, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho đại hội, đáp ứng đúng các tiêu chí về cơ cấu, chất lượng, số lượng.

Song song với đó, Đảng ủy phường Phước Mỹ cũng đặc biệt quan tâm công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, trong đó yêu cầu các chi bộ tập trung thực hiện và đánh giá những nội dung trọng tâm như: Ưu điểm, nhược điểm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ; xác định trúng, đúng mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Coi trọng công tác nhân sự, đồng thời tiến hành lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, lão thành và các tầng lớp nhân dân cho dự thảo các văn kiện. Ngay khi các tiểu ban giúp việc được thành lập, Đảng ủy phường phân công ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại chi bộ điểm. Ban Thường vụ Đảng ủy, các đảng viên phụ trách tổ dân phố và thành viên các tiểu ban cũng luôn chủ động nắm tình hình, đôn đốc việc chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, kịp thời có biện pháp tháo gỡ đối với các chi bộ có khó khăn nảy sinh để đảm bảo việc tổ chức đại hội thành công.

Đối với công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn cho hay: Đảng bộ phường có 15 chi bộ trực thuộc, trong đó 10 chi bộ khu dân cư và 5 chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học. Đến nay, đã có 14/15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tổ chức thành công đại hội chi bộ; riêng chi bộ Công an phường do sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên nên chưa đại hội. Qua đại hội chi bộ các khu dân cư, có 5/10 chi bộ khu phố bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố, số còn lại được cơ cấu bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận.

Để tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân chào mừng ngày hội lớn, Đảng ủy phường Phước Mỹ tăng cường tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao đến từng chi bộ, tổ dân phố, khu dân cư. Các tuyến đường tự quản của các hội, đoàn thể được chăm chút, lắp đèn trang trí, nâng cao mỹ quan đô thị. Nhiệm kỳ 2015 – 2020 được đánh giá là khá thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, phường Phước Mỹ đã đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng với 19/19 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt kế hoạch. Đáng chú ý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại chiếm 60%; công nghiệp, xây dựng 37,9%; nông nghiệp 2,1%; tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành bình quân hàng năm đạt 13,2%; trong đó thương mại-dịch vụ tăng 14,8%, công nghiệp-xây dựng tăng 13,6%, nông nghiệp tăng 5%. Tổng thu ngân sách ước đạt 24,193 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,53%. Phường giữ vững tiêu chí “Phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế”, vững mạnh về quốc phòng - an ninh và năm 2018 “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Hàng năm, Đảng bộ phường đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền, các đoàn thể đạt mức xếp loại cao nhất. Những kết quả trên chính là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phước Mỹ hướng tới một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn.