Đại hội Đảng bộ xã Cà Ná lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 9 và 10-3, Đảng bộ xã Cà Ná (Thuận Nam) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Đại hội đã đánh giá lại thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, với tinh thần vượt khó, sự quyết tâm cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ II đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã đến năm 2019 đạt 2.301 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm hơn 9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã trong 5 năm qua đạt hơn 48 tỷ đồng, đạt 175 % kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt 423,3 tỷ đồng. Toàn xã có 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS và THPT đáp ứng nhu cầu học tập của con em xã nhà; có 4/5 thôn đạt chuẩn; 90% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%. Quốc phòng- an ninh trên địa bàn xã được tăng cường, giữ vững; công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cà Ná (Thuận Nam) nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: N.Diệp

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020- 2025: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 76 triệu đồng/ người/ năm; thu ngân sách trên địa bàn do xã quản lý tăng bình quân hằng năm 5% so với dự toán HĐND huyện giao; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 0,5- 0,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% trở lên; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên; hằng năm xã đạt vững mạnh về quốc phòng – an ninh; tỷ lệ chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.