Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt với Chi bộ thôn Núi Rây

Thực hiện Quy định số 46-QĐ/TU và Thông báo số 677-TB/TU ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 24-2, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã đến dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 2-2020 của Chi bộ thôn Núi Rây, xã Phước Chính (huyện Bác Ái).

Chi bộ thôn Núi Rây hiện có 18 đảng viên và đây là chi bộ đầu tiên của xã Phước Chính tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2023. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ, đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Pa-tâu A-xá Niếng đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2. Các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, tập trung vào các nội dung: Tình hình sản xuất, chăn nuôi; phòng chống dịch bệnh và phòng, chống cháy rừng mùa khô; công tác vận động học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán và thời gian nghỉ học kéo dài do ảnh của dịch Covid-19. Qua thảo luận, các đảng viên thống nhất cao dự thảo nghị quyết chi bộ tháng 2. Ngoài ra đề nghị Chi bộ bổ sung đưa vào nghị quyết các biện pháp quản lý đảng viên đi làm ăn xa, vắng sinh hoạt và công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
đến dự sinh hoạt với Chi bộ thôn Núi Rây, xã Phước Chính (Bác Ái).

Chi bộ thôn Núi Rây cũng thông báo đến đảng viên nội dung chuyên đề năm 2020 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo văn bản của Đảng ủy xã gửi cho chi ủy thôn, qua đó yêu cầu các đảng viên tham gia đầy đủ đợt học tập, quán triệt chuyên đề khi có lịch triệu tập của Đảng ủy xã, sau đó mỗi đảng viên chủ động đăng ký nội dung “học tập” và “làm theo”.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt với Chi bộ thôn Núi Rây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong sinh hoạt của các đồng chi trong chi ủy cũng như đảng viên; các ý kiến góp ý của đảng viên thẳng thắn, sát thực với các vấn đề đáng quan tâm của địa phương và đề xuất vào phương hướng, nhiệm vụ công tác trong tháng 2, đảm bảo đúng quy định trong sinh hoạt chi bộ. Đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo ở cơ sở, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ đảng viên; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ thôn khóa X, nhiệm kỳ 2020-2023 và sắp tới là thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã, huyện và góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội cần có giải pháp nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phòng chống nạn tảo hôn, bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông… Đối với các kiến nghị, đề xuất của đảng viên liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở, việc hỗ trợ triển khai mô hình “cánh đồng lớn” trên địa bàn thôn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Bác Ái và cấp ủy, chính quyền xã Phước Chính nghiên cứu giải quyết theo quy định của pháp luật.