Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ngày 12-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với Ban Chỉ đạo Xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự.

Trong năm 2019, việc triển khai xây dựng CPĐT gắn kết với cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực. Đến nay, cả nước có 55/63 địa phương tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt tỷ lệ 95,8%. Các hệ thống có ý nghĩa lớn trong triển khai CPĐT như: Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch cụ công quốc gia… trong thời gian ngắn triển khai đã có những thành quả khích lệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Những kết quả này thể hiện bước đi đúng trong việc “nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, kết quả lớn và bắt đầu từ những việc nhỏ” và triển khai hết sức bài bản với đầy đủ các căn cứ pháp lý, phân tích, đánh giá thực trạng triển khai, học tập kinh nghiệm quốc tế, triển khai và phát huy được đồng hành của cả hệ thống chính trị. Đến nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng hơn 2 lần, từ 4,55% (năm 2018) lên 10,76% (năm 2019); 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% (năm 2018) lên 86,5% (năm 2019), rất gần so với mục tiêu 2020 là 90%.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử tại điểm cầu tỉnh ta.

Về một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cần tập trung để hoàn thiện các nền tảng của CPĐT, 100% bộ, ngành, địa phương phải có nền tảng chia sẻ dữ liệu, được kết nối với nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia; thương mại hóa mạng 5G; xây dựng nền tảng di động để người dân doanh nghiệp thông qua một ứng dụng duy nhất truy cập tất cả dịch vụ CPĐT.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương các bộ, ngành có nhiều sáng tạo trong xây dựng CPĐT thời gian vừa qua. Thủ tướng yêu cầu phải có lộ trình cụ thể để tiếp tục xây dựng CPĐT; tập trung hoàn thiện thể chế, bởi đây là khâu quan trọng, luôn phải đi đầu để hình thành CPĐT. Đồng thời, nêu rõ vai trò người đứng đầu và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng CPĐT. Xây dựng CPĐT phải đi liền với đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thực hiện cải cách hành chính. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát quốc gia về CPĐT; chú ý công tác đào tạo nguồn, cán bộ về công nghệ thông tin; kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ có năng lực cùng tham gia xây dựng CPĐT.