UBND tỉnh: Triển khai hoạt động tuyên truyền công tác quân sự, quốc phòng năm 2020

Ngày 12-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, nhiệm vụ tuyên truyền về công tác QS,QP trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Nội dung, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn bám sát tình hình, nhiệm vụ; kịp thời đưa tin, phản ánh sinh động, đầy đủ công tác QS,QP của tỉnh và các hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Trong năm qua, đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên báo chí đã thực hiện 48 chuyên đề, 2 chương trình “Mốc son lịch sử”, 57 bài viết và hơn 600 tin, bài được phát sóng, đưa tin. Chất lượng tin, bài, hình ảnh được nâng lên rõ nét, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể và 4 cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ QS,QP năm 2019.

Trong năm 2020, UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ cho hoạt động tuyên truyền công tác QS, QP trên địa bàn tỉnh là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ QS,QP góp phần phát triển kinh tế-xã hội gắn với các sự kiện chính trị lớn diễn ra trong năm. Tiếp tục duy trì có nền nếp, chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về QS,QP trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và quân khu. Tích cực phản ánh, đưa tin hoạt động của LLVT tỉnh, các hoạt động đối ngoại QP và những nội dung liên quan đến chủ quyền biển, đảo, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp trong LLVT tỉnh; công tác đấu tranh chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào Thi đua Quyết thắng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các hoạt động trọng tâm của công tác QS,QP địa phương.