Triển khai hoạt động du lịch năm 2020

Ngày 12-2, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo (BCĐ) Du lịch tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động du lịch (DL) năm 2020. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2019, BCĐ tỉnh đã có nhiều nỗ lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các giải pháp về phát triển DL. Công tác quản lý nhà nước về DL được tăng cường; công tác phát triển DL có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác đôn đốc, kiểm tra các dự án DL chậm tiến độ tập trung giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh DL Ninh Thuận đi vào chiều sâu; tích cực tham gia các sự kiện DL lớn trong nước cũng như quốc tế. Việc xây dựng sản phẩm, tạo thương hiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa trong DL Ninh Thuận ngày càng được du khách trong nước và quốc tế biết đến. Trong năm, tỉnh đã đón 2,35 triệu lượt khách, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,3% so; thu nhập xã hội từ hoạt động DL đạt 1.250 tỷ đồng, vượt 8,7% kế hoạch, tăng 19% so với năm 2018.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ DL tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu đón 2,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 120.000 lượt, thu nhập xã hội từ hoạt động DL ước đạt 1.500 tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, BCĐ Du lịch tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển DL thành ngành kinh tế mũi nhọn và Đề án hỗ trợ phát triển DL cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022. Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển DL Khu DL Quốc gia Ninh Chữ theo Nghị quyết 115/NQ-CP. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án và Nghị quyết về phát triển DL Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025; trình HĐND tỉnh thông qua năm 2020. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu DL trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhà nước về DL. Duy trì việc tổ chức đối thoại, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các văn bản của tỉnh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng phát triển DL một cách bền vững và đúng quy định pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng BCĐ Du lịch và các thành viên BCĐ trong năm đã có nhiều đóng góp cho sự tăng trưởng vượt mức của DL tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Để DL tỉnh phát triển bền vững và có bước đột phá mới, BCĐ Du lịch tỉnh, các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh cần không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, xây dựng môi trường DL hấp dẫn để thu hút lượng du khách quốc tế, khách có mức chi tiêu cao. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp chặt chẽ cùng các cấp ngành, địa phương để làm tốt công tác quản lý nhà nước; xây dựng hạ tầng DL; thu hút các dự án; quản lý tốt tài nguyên DL; tăng cường công tác kết nối hợp tác, quảng bá và xúc tiến DL. Ngành cần có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DL; tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp DL phát triển.