Xuân nhớ mẹ

Mùa xuân về nhớ mẹ

Mưa phùn giăng đầy sân

Tóc ai dài hong gió

Chiều, mượt và biếc xanh?

Những đợt nắng mong manh

Không đủ hồng đôi má

Mắt mẹ hằn vất vả

Góp xuân về cho con

Xuân về, thương mẹ hơn

Tấm lưng còng khó nhọc

Màu thời gian trên tóc

Ký ức đọng thành tên...

Con viết từ trái tim

Chữ câu còn ngượng nghịu

Ước một lần được níu

Xuân về với mẹ yêu!