Cầu nối hai bờ

Nắng rải khắp lối đi vàng óng lạ

Và mùa đông dợm bước cuối chân trời

Tháng Giêng đến ngọt màu xanh hoa lá

Vạn vật rồi cứ thế… mãi sinh sôi.

Cội mai vàng nẩy bừng lên sắc thắm

Giữa trời xanh đôi cánh én liệng chao

Nghe tiếng sóng rì rào tung nhịp thở

Chiếc cầu xây ôm nối giữa hai bờ…

Sông Dinh đó, ngàn năm sau vẫn thế!

Vẫn dịu dàng, đầy ắp trái tim tôi…