Chỉ nói được một lần

Tim hóa đá khi thấy bờ tóc rối

Lòng dửng dưng dẫu đã chạm mặt rồi

Đời thì rộng mà lòng người quá hẹp

Để mỗi ngày xa cách lại nhân đôi.

Em đã cố quên đi… nhưng không thể

Lời yêu kia chỉ nói được một lần

Theo năm tháng, niềm thương và nỗi nhớ

Như nắng nhạt dần, hiu hắt qua sân.