Tết về xứ nắng

Tết rủ em về chơi xứ nắng

Mùa nho chín đỏ ngọt ngào sao.

Người quê chơn chất, tình sâu lắng

Xuân thắm hồn ta tự thuở nào.

Tết rủ em về chơi xứ nắng

Vĩnh Hy biển biếc ngắm san hô.

Xuân xưa tiên nữ về đây tắm

Gót ngọc còn thơm những chuyến đò.

Tết rủ em về chơi xứ nắng

Qua cầu Ninh Chữ, bến Lăng Tô

Chiều xanh Đầm Nại, mây xanh sóng

In bóng thuyền xưa, khách hải hồ.

Tết rủ em về chơi xứ nắng

Phước Bình nở trắng hoa cà phê.

Sông Dinh thơm ngát mai vàng thắm

Thao thức hồn yêu hương sắc quê!