Ngạt ngào tiếng quê

Thả vào nghìn giọt nắng

Một chút gió xôn xao

Mây trời bay xa mãi

Tít ở nơi chốn nào?

Hàng cây khẽ rì rào

Bởi mầm xanh bật nhú

Phố chuyển mình tỉnh ngủ

Đón bước chân ai về?

Con sông Dinh tràn trề

Giòng nước trong xanh mát

Vẳng đâu đây khúc hát

Ngạt ngào trọn tiếng quê…