Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng năm 2019

Ngày 12-12, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ninh Phước phối hợp Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho nông dân địa phương. Tham gia lớp học có 50 nông dân trồng nho thực hiện mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã Phước Thuận .

Trong thời gian 4 ngày, học viên được nghiên cứu, thực hành các chuyên đề: Tổng quan về loại hình du lịch cộng đồng và điều kiện phát triển du lịch cộng đồng; các bước triển khai thực hiện mô hình du lịch cộng đồng; phát triển năng lực xây dựng và duy trì du lịch cộng đồng phát triển bền vững; kinh nghiệm tổ chức du lịch cộng đồng đem lại hiệu quả xã hội cao ở các địa phương …

Qua đó, nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết cho người dân thực hiện mô hình trồng nho tập trung gắn với phát triển du lịch, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, góp phần đưa du lịch địa phương trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.