Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước về địa chính, xây dựng và môi trường năm 2019

Ngày 9-12, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước về địa chính, xây dựng và môi trường năm 2019 đối với cán bộ, công chức cấp xã theo đề án 1956 của Chính phủ.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 05 ngày (từ ngày 9 đến ngày 13-12), sẽ trang bị cho 35 học viên những kiến thức, kỹ năng trong công tác quy hoạch sử dụng đất; xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường; kỹ năng quản lý trật tự xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn hình thành và phát triển… Qua đó, sẽ góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho từng cán bộ, công chức cấp xã.

Toàn cảnh buổi bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước về địa chính, xây dựng và môi trường năm 2019.