Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về văn hóa-xã hội

Ngày 2-12, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Viện Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trí thức trẻ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về văn hóa-xã hội theo đề án 1956 cho 43 cán bộ, công chức của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản để triển khai tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; bảo trợ xã hội và giảm nghèo; bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các chính sách ưu đãi xã hội dành cho người có công.

Các đại biểu dự khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về văn hóa-xã hội.