Các thành ủy, huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019

* Ngày 5-12, Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Đảng bộ Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã tập trung lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, với tổng giá trị sản xuất các ngành trên 15.100 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ; trong đó thương mại- dịch vụ chiếm tỷ trọng 62,7%; công nghiệp xây dựng 30%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 268 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước 72,7 triệu đồng/người, tăng 5,4% kế hoạch. Trên các lĩnh vực văn hóa- xã hội, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng- an ninh được bảo đảm.

Lãnh đạo Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 34.  Ảnh: U.Thu

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp ủy Đảng quan tâm đẩy mạnh sâu rộng, góp phần quan trọng giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong năm, thành phố kết nạp mới 150 đảng viên; công nhận 83 đảng viên chính thức.

Năm 2020, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đô thị loại II. Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, bảo đảm cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng- an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

*  Ngày 5-12, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị tại Huyện ủy Ninh Phước. Ảnh: DM

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, huyện Ninh Phước có 10/13 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Nổi bật là nền kinh tế có bước tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây và chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách nhà nước đạt 88,925 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch; công tác chỉ đạo sản xuất tập trung theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đạt nhiều kết quả; các dự án năng lượng tái tạo đầu tư trên địa bàn đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của huyện; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,39% (giảm 1,06%), thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm; xây dựng nông thôn mới cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường và hoàn tốt nhiệm vụ đề ra. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo.

Đề ra nhiệm vụ năm 2020, Huyện ủy Ninh Phước xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ưu tiên lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Phấn đấu nâng chất lượng tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị thị trấn Phước Dân; giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. 

* Ngày 5-12, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải, thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, huyện đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực; 14/14 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt. Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, một số ngành, lĩnh vực phát triển khá; kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 13,5%. Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ như: Sản lượng lương thực tăng 2,13 %, sản lượng khai thác hải sản tăng 7,44%, sản lượng muối tăng 15,33%, sản lượng tôm giống tăng 7,75%; thu ngân sách tăng 19,6% và lao động được giải quyết việc làm mới tăng 3,76%. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, tiếp tục tăng trưởng; lĩnh vực nông nghiệp, các mô hình sản xuất cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch được chú trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung triển khai với tinh thần quyết tâm, quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tỷ lệ giảm nghèo vượt 0,8% kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực; đã khẩn trương chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt tiến độ; toàn huyện kết nạp 123/123 đảng viên, đạt 100% kế hoạch năm.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Huyện ủy Ninh Hải xác định cần tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Về kinh tế, phấn đấu tăng giá trị sản xuất bình quân từ 13-14%, đạt sản lượng lương thực 38.000 tấn, sản lượng tôm thịt 2.100 tấn, sản lượng tôm giống 6,5 tỷ con, sản lượng khai thác hải sản 14.500 tấn và sản lượng muối 270.000 tấn. Tập trung khai thác thế mạnh về kinh tế biển, nhất là triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở nông thôn, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm mới cho 3.300 lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,7%; giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Về xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), chất lượng đảng viên; phấn đấu có 20% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kết nạp 110 đảng viên mới.