Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW

Sau khi hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, từ ngày 1-7 với tên gọi mới, Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Vừa hoàn thành sắp xếp lại nhân sự tổ chức bộ máy chưa lâu, vào khoảng gần giữa tháng 8, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp tục ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 4-7-2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị ngay từ cơ sở

Theo Kế hoạch trên, lộ trình tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ Khối như sau: Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu thực hiện từ tháng 1-2020 đến tháng 3-2020, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở từ tháng 4-2020 và hoàn thành trong tháng 5-2020; riêng đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiến hành trong tháng 7-2020. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp ở cơ sở với yêu cầu phải bảo đảm ổn định, an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn Đảng bộ cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh thuộc loại hình cơ quan hành chính, sự nghiệp thực hiện đại hội điểm và chọn Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận thuộc loại hình doanh nghiệp, tiến hành đại hội thực hiện thí điểm chủ trương bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Thời gian đại hội 2 đảng bộ cơ sở điểm trên dự kiến tiến hành vào cuối tháng 3-2020.

Đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh
đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Văn Nỷ

Theo đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, hiện nay các mặt chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội của 2 đảng bộ cơ sở điểm trên đã cơ bản xong. Song song đó, căn cứ đặc điểm tình hình TCCSĐ trực thuộc và để thuận tiện trong việc chỉ đạo, Thường trực Đảng ủy Khối phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành (BCH), cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối tham gia các tổ theo dõi, chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. Cụ thể có 4 tổ, do đồng chí Bí thư và 3 đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối tuần tự làm tổ trưởng. Đáng chú ý là Đảng ủy Khối còn hình thành Tổ theo dõi, chỉ đạo đại hội điểm và thí điểm chủ trương bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội đối với 2 đảng bộ cơ sở được chọn làm điểm trên; Tổ có 6 thành viên, gồm 4 đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối và 2 đồng chí là Trưởng ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Tăng cường trách nhiệm các ban xây dựng đảng

Có thể nói việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 182-KH/TU đang được chỉ đạo sâu sát. Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã gặp một số vấn đề phải giải quyết. Trước hết về mặt tổ chức, Đảng bộ khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh hiện có 97 TCCSĐ, trong đó có 35 đảng bộ cơ sở và 61 chi bộ cơ sở, với 3.641 đảng viên trên tổng số hơn 10.000 cán bộ (CB), công chức, viên chức và người lao động. Như vậy so với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh đang dẫn đầu về số lượng TCCSĐ của tỉnh. Với đặc điểm đó, để hoàn thành xong đại hội chi, đảng bộ cơ sở trong 2 tháng theo kế hoạch được coi là cường độ cao, đã tạo áp lực cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Điều đáng nói nữa là toàn bộ lãnh đạo cấp ủy cơ sở đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, trong khi vào thời điểm này (tháng cuối năm) các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang “căng mình” xử lý công việc chuyên môn nên hạn chế chỉ đạo công tác Đảng.

Trước tình hình trên, các Ban chuyên môn của Đảng ủy Khối phải bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các TCCSĐ thực hiện Kế hoạch. Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi, qua thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị quy định “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, vì chưa cụ thể hóa được hết những vấn đề phát sinh trong quá trình thẩm tra, xác minh và Hướng dẫn thực hiện, nên cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, nhờ phần lớn đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cao, nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt, đầu ngành cấp tỉnh nên là yếu tố thuận lợi cho công tác nhân sự của các TCCSĐ. Tận dụng yếu tố trên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đến nay các TCCSĐ đã tập trung hoàn thành các bước về công tác nhân sự.

“Đối với cấp Đảng ủy Khối, đã hoàn thành xây dựng đề án nhân sự, hiện đang đợi Ban Tổ chức Tỉnh ủy duyệt và hướng dẫn bước triển khai tiếp theo” - đồng chí Hồ Văn Hùng cho biết. Theo tìm hiểu của chúng tôi, vừa qua Tiểu ban Nội dung của Đảng ủy Khối sau khi hoàn thành xây dựng chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị, đang chuẩn bị trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến trước khi đưa ra BCH. Như vậy qua tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, có thể khẳng định công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp của Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh đã đúng theo lộ trình đề ra.