Ninh Hải: Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2019

Ngày 26-11, UBND huyện Ninh Hải phối hợp với Sở Lao động-Thương binh & Xã hội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019.

Tham gia lớp tập huấn có 84 học viên là thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Trong thời gian tập huấn, các học viên được triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; các chính sách giảm nghèo hiện hành; chính sách giảm nghèo cho đối tượng thu nhập và nghèo các tiêu chí thiếu hụt các dịch vụ xã hội; những nội dung cơ bản về theo dõi, báo cáo, giám sát, đánh giá hoạt động giảm nghèo; định hướng báo cáo tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng 2021 – 2025; thực hiện bình đẳng giới trong chính sách giảm nghèo…