Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về văn phòng – thống kê

Ngày 25-11, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Viện Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trí thức trẻ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về văn phòng- thống kê cho 35 cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh theo đề án 1956. Thông qua lớp học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản liên quan đến nghiệp vụ công tác văn phòng, thống kê tại cấp xã, giúp cho việc lập và quản lý hồ sơ, tài liệu được chặt chẽ, khoa học, qua đó góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính nhà nước hiện nay.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước về văn phòng – thống kê.