UBND tỉnh họp về kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Ngày 20-11, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Cùng dự có các đồng chí: Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện Luật Đất đai, chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị tư vấn đã lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm nhằm đảm bảo tính thống nhất quản lý nhà nước về đất đai, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội. Theo đó đề xuất nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực năm 2020 của thành phố gồm 89 công trình, với diện tích 355,38 ha, trong đó có 52 công trình chuyển tiếp từ năm 2019 và 37 công trình mới trong năm 2020. Trong năm 2020 diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 346,34 ha và diện tích đất cần thu hồi 317,88 ha.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo
kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cần chủ động rà soát, chọn lọc để đưa vào danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với các quy hoạch đã được duyệt; đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đơn vị tư vấn và các bộ phận liên quan sớm bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.