Hội Cựu Chiến binh tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội

Trong những năm qua, cán bộ, hội viên các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh (CCB) luôn nêu cao tinh thần gương mẫu tham gia thực hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy (MT) và tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 7 tổ chức Hội cấp trên cơ sở; 80 tổ chức hội cơ sở; 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội; 391 chi hội, phân hội với 6.472 hội viên. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm MT và TNXH được Hội CCB tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Cùng với lực lượng công an, quân sự và các tổ chức đoàn thể, Hội CCB luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở. Hội CCB các cấp đã gắn nhiệm vụ phòng, chống tội phạm MT, TNXH với các nhiệm vụ thường xuyên của hội như: Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa; tổ chức cho cán bộ, hội viên và gia đình CCB đăng ký, cam kết thực hiện như: Không vi phạm pháp luật, không mắc TNXH… Hội CCB các cấp thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác tại địa phương, triển khai công tác phòng, chống tội phạm, MT, TNXH, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống MT, TNXH tại khu dân cư như: Tuần tra, canh gác tại địa bàn; phối hợp với công an viên ở các thôn, xóm rà soát các đối tượng có liên quan đến MT, TNXH để kịp thời vận động, giáo dục, thuyết phục; đấu tranh, tố giác các đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng MT trên địa bàn; cảm hóa các đối tượng lầm lỗi, giúp các đối tượng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Trong giai đoạn 2014-2019, Hội đã cử 2.365 cán bộ, hội viên tham gia trong 312 mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư. Thành lập 47 câu lạc bộ Cựu quân nhân, thu hút 1.167 cựu quân nhân tham gia. Tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn trên 2.500 đợt với gần 12.500 lượt cán bộ, hội viên; cử 219 hội viên tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở và phối hợp hòa giải thành 494 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh phối hợp với các ban, ngành chức năng tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm đẩy lùi tội phạm, MT và các TNXH, thực hiện tiêu chí khu dân cư không có MT và TNXH. Các phương thức tuyên truyền được vận dụng phù hợp với từng địa bàn dân cư. Nhiều hội cơ sở đã có sự sáng tạo, đưa nội dung phòng, chống MT, TNXH vào các chương trình liên hoan, hội diễn văn nghệ. Nội dung tuyên truyền tập trung thông tin về những tập thể, gương CCB tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm MT, TNXH, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ...

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trên mặt trận phòng, chống tội phạm, MT, TNXH của các cấp Hội CCB, đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thúc đẩy đông đảo hội viên CCB, cựu quân nhân và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về MT và các TNXH, giữ vững ANTT ở cơ sở. Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến, Hội CCB các cấp tích cực, gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, MT, TNXH; tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ, việc mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

* Từ ngày 10-11 đến ngày 10-12, tỉnh ta triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”. Thông qua tháng hành động nhằm huy động sự tham gia của các cấp, ngành, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng người tham gia phòng, chống HIV/AIDS để đạt được các mục tiêu: 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV sang người khác) và các mục tiêu của chiến lược quốc gia về phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.

* Từ ngày 15-11 đến 15-12-2019, tỉnh ta tổ chức vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV. Thông qua cuộc vận động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác vận động Quỹ hộ trợ người nhiễm HIV. Giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn được xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm, điều trị tịch cực bằng thuốc kháng vi rút HIV, xét nghiệm kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp, duy trì sức khỏe, ổn định cuộc sống và tích cực dự phòng ngăn ngừa lây nhiễm HIV trong cộng đồng.