Hoạt động các ngành, địa phương

* Ngày 30-10, UBMTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam, phối hợp với UBND xã Phước Nam tổ chức Lễ bàn giao Đại đoàn kết cho gia đình ông Phú Thanh, thôn Phước Lập, xã Phước Nam thuộc hộ nghèo. Ngôi nhà có diện tích xây dựng là 62 m2, với tổng kinh phí 180 triệu đồng, trong đó quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại gia đình và người thân đóng góp.

* Kết thúc kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019, toàn tỉnh đã xuống giống các loại cây trồng được 25.758 ha, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, cây lúa ước đạt 13.955 ha, tăng 21,2% so cùng kỳ; cây ngô 5.331,4 ha, tăng 3,5% so cùng kỳ; rau các loại 2.698,7 ha, tăng 3,9% so cùng kỳ. Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, vụ mùa năm nay, diện tích phần lớn các cây trồng đều tăng so với cùng kỳ, nhất là diện tích cây lúa tăng mạnh do các địa phương chủ động được nguồn nước tưới từ các hồ thủy lợi trong tỉnh.

Nông dân huyện Ninh Hải ứng dụng cơ giới hóa để thu hoạch lúa đạt năng suất cao. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong tháng 10, ngư trường cá xuất hiện không nhiều nên sản lượng đánh bắt của ngư dân trong tỉnh ước đạt 7,57 ngàn tấn, tăng 1% so cùng kỳ; lũy kế 10 tháng năm 2019 đạt 116,71 ngàn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nuôi trồng thủy sản trong tháng 10, ước đạt 1.080 tấn, giảm 14%; lũy kế 10 tháng, ước đạt 8,84 ngàn tấn, giảm 0,2% so cùng kỳ. Sản xuất giống trong tháng 10, ước đạt 3.110 triệu con, tăng 23,9%; lũy kế trong 10 tháng, ước đạt 30.560 triệu con, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

* Từ đầu mùa khô cho đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 điểm cháy rừng, với tổng diện tích 6,3 ha, thiệt hại không đáng kể do cháy lướt dưới tán rừng. Ngoài ra lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, truy quét, phát hiện bắt giữ 30 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, giảm 11 vụ so cùng kỳ. Đến cuối tháng 10, toàn tỉnh đã trồng 375 ha rừng, tăng 35,6% so với cùng kỳ, bằng 75% so kế hoạch năm.