Hoạt động các ngành, địa phương

* Thực hiện cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp, đến nay trên địa bàn huyện Ninh Hải có 13 Hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp; 12 Tổ hợp tác, 7 Tổ theo nước, 16 Tổ liên kết sản xuất nho và 1 Tổ chế biến nho thương phẩm; 21 Tổ cộng đồng nuôi tôm, 41 Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản, góp phần đổi mới và phát triển các hình thức tổ sản xuất ở nông thôn, tăng thu nhập cho nông-ngư dân địa phương.

HTX Dịch vụ tổng hợp - Nông nghiệp Thái An sản xuất nho gắn với phát triển du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Văn Nỷ

* Để cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho cư dân vùng nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện đấu nối liên thông 40 hệ thống cấp nước tập trung, quy mô từ 200 đến 2.500m3/ngày đêm; xây dựng 2 hệ thống tạo nguồn với tổng công suất 15.800 m3/ngày đêm, cấp cho 8 hệ thống cấp nước dọc kênh Bắc, 7 hệ thống cấp nước dọc kênh Nam... Từ đó giải quyết cho trên 93% người dân vùng nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

* Từ phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho hội viên, trong 5 năm (2014-2019) các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã giúp nhau giảm 290 hộ nghèo, 142 hộ cận nghèo; xóa 235 nhà tạm bợ, trong đó xây mới 42 nhà “Tình đồng đội”, trị giá 40-60 triệu đồng/nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đến nay, trong hội chỉ còn 201 hộ nghèo, tỷ lệ 3,22%; 329 hộ cận nghèo, tỷ lệ 5,27%; 27 xã, phường không có hộ nghèo, tỷ lệ 41,54%.