Ninh Phước: Huy động các nguồn lực xã hội chăm sóc tốt sức khỏe cho học sinh

Ninh Phước là một trong những địa phương triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh. Cấp ủy, chính quyền và ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện đã huy động các nguồn lực xã hội chăm sóc tốt sức khỏe học sinh theo chính sách BHYT. Năm học 2019- 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Ninh Phước phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo phấn đấu đạt 100% số học sinh tham gia BHYT.

Nhìn lại kết quả chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2018- 2019, toàn huyện Ninh Phước có 23.122 học sinh (HS) học tập tại 49 cơ sở giáo dục. Trong đó có 11.867 HS thuộc 34 trường tiểu học; 7.829 HS thuộc 10 trường THCS; 3.127 HS thuộc 3 trường THPT và 299 HS thuộc trường DTNT Ninh Phước và Trung tâm hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Cơ quan BHXH phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học tăng cường công tác truyền thông nâng cao trách nhiệm của phụ huynh trong việc tích cực tham gia BHYT tự nguyện nhằm chăm sóc sức khỏe con em khi ốm đau. Đồng thời vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ các em HS thuộc diện gia đình khó khăn có điều kiện tham gia BHYT tự nguyện. Toàn huyện thực hiện BHYT đối với 22.730 HS từ cấp tiểu học đến cấp THPT đạt tỷ lệ 95% so với số HS trên địa bàn huyện, tăng 10,6% so với năm học 2017- 2018. Trong đó có 15.005 HS tham gia BHYT thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng bãi ngang và 7.725 trực tiếp mua BHYT tại các trường học. HS cấp tiểu học tham gia BHYT đạt 98,4%, cấp THCS đạt 92,4%, cấp THPT đạt 90,6%. Các đơn vị tích cực chăm lo thực hiện tốt công tác BHYT HS (đạt 100%) tiêu biểu như Trường TH Bình Quý, Trường THCS Trương Định, Trường THPT An Phước. BHXH huyện Ninh Phước chuyển về các đơn vị trường học số tiền trên 862 triệu đồng để mua thuốc và trang thiết bị vật tư y tế phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS. Các em HS tham gia BHYT được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Việc chăm sóc tốt sức khỏe HS đã tích cực góp phần cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018- 2019…

Học sinh Trường THCS Trương Định được chăm sóc tốt sức khỏe, tích cực thi đua học tập.

Trường THCS Trương Định (thị trấn Phước Dân) là cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả công tác BHYT và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS. Từ năm học 2013- 2014 đến nay, nhà trường có 100% số HS tham gia BHYT. Tập thể nhà trường được Tổng Giám đốc BHYT Việt Nam tặng bằng khen về thành tích thực hiện tốt chính sách BHYT HS, sinh viên. Bà Ngô Thị Thuận, Hiệu trưởng trường cho biết: Trong năm học 2018- 2019 vừa qua, nhà trường có 1.396 HS tham gia BHYT đạt 100%. Trong đó có 824 HS được hưởng BHYT theo gia đình và 572 HS mua BHYT tại trường học. Các em bị đau ốm hoặc tai nạn đều được chăm sóc chu đáo theo quy định dành cho HS tham gia BHYT. Nhà trường xây dựng phòng y tế trang bị đầy đủ dụng cụ và thuốc phục vụ tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS. Năm học mới 2019- 2020, toàn trường có 1.375 HS, trong đó có 140 em thuộc diện gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay từ đầu năm học, Hội đồng Sư phạm hỗ trợ trên 5,6 triệu đồng mua BHYT cho 10 HS có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phụ huynh tích cực mua BHYT cho con em. Đối với những HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhà trường huy động doanh nghiệp, thầy cô giáo hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho các em với mục tiêu phấn đấu đạt 100% số HS tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc điều hành BHXH huyện Ninh Phước cho biết: Năm học 2019- 2020, huyện Ninh Phước có trên 23.500 HS từ tiểu học đến THPT học tập tại các đơn vị trường học trên đàn huyện. BHXH phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Hướng dẫn liên tịch của Giám đốc BHXH tỉnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện BHYT HS, sinh viên năm học 2019- 2020. Toàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động phụ huynh, doanh nghiệp, thầy cô giáo, các nhà hảo tâm tham gia mua BHYT cho 100% số HS với mức phí 563.220 đồng/năm. Thực hiện tốt công tác BHYT tích cực góp phần bảo đảm sức khỏe cho HS thi đua học tốt, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019- 2020.