Ngành Giáo dục và Đào tạo: Tổng kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019

Ngày 23-10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Thời gian qua, Ban VSTBPN ngành GD&ĐT các cấp đã phối hợp với chính quyền triển khai các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị trong ngành chủ động, tích cực lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, VSTBPN trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động; tăng cường công tác phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và VSTBPN. Nhờ vậy, nhận thức về bình đẳng giới và công tác VSTBPN của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng lên; công tác cán bộ nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái… có nhiều khởi sắc. Hiện tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp phòng, ban đạt 22,2%; tỷ lệ đơn vị cơ sở có nữ trong ban lãnh đạo chủ chốt đạt 59,7%.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2019.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2020, Ban VSTBPN ngành GD&ĐT tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về công tác phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước; tăng cường chỉ đạo, quán triệt, phổ biến thực hiện các luật: Hôn nhân và Gia đình, Bình đẳng giới, Phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện tốt các chính sách liên quan đến bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ; phát huy vai trò tham mưu, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ, công chức, viên chức…