Bế giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý khóa 2 - năm 2019

Ngày 11-10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) khóa 2 - năm 2019.

Qua 4 ngày học tập và nghiên cứu, các học viên lớp bồi dưỡng đã hoàn thành 8 chuyên đề theo khung chương trình đề ra, đó là: Đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu, nhiệm vụ, bối cảnh mới; Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quan điểm và thực trạng; Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính; Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trên nền tảng phát triển kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo; Chính quyền giải quyết và phòng ngừa “điểm nóng”, vụ việc phức tạp trong tình hình hiện nay; Xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái và thù địch; tình hình kinh tế-xã hội với những định hướng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực II trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: D.My

Kết thúc khóa học có 94 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019.