Cụm thi đua số 5 Ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020

Ngày 11-10, Cụm thi đua số 5, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 6 đơn vị: Trường THPT Tôn Đức Thắng, THPT Phan Chu Trinh, THPT Ninh Hải, Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm học 2019-2020, các đơn vị thống nhất ký cam kết quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với các nội dung: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: M.Dung