Xã Mỹ Sơn còn gặp khó trong thực hiện một số tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới

Theo kế hoạch của UBND huyện Ninh Sơn đề ra, cuối năm 2019 xã Mỹ Sơn sẽ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tuy nhiên trong quá trình thực hiện do chịu sự tác động từ nhiều yếu tố, địa phương vẫn khó có thể hoàn thành đủ bộ các tiêu chí xây dựng NTM.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” do các cấp phát động từ năm 2011, xã Mỹ Sơn đã tích cực triển khai các chương trình xây dựng NTM đến với cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phù hợp đến với người dân. Cho đến nay, địa phương đã hoàn thành được 14/19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Các tiêu chí chưa hoàn thành được: tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh. Theo ông Lê Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn thì đây là thời gian mà địa phương “chạy nước rút” để hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên nhìn vào mặt bằng chung ở các tiêu chí chưa đạt được so với chuẩn bộ tiêu chí xây dựng NTM hiện nay có sự chênh lệch rất cao, cho dù có sự đầu tư, hỗ trợ lớn từ các cấp thì đây vẫn là nhiệm vụ khó khăn khi chỉ còn vài tháng nữa là hết năm.

Nông dân Mỹ Sơn tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống.

Qua tìm hiểu, hiện nay có 3 tiêu chí về thủy lợi, thu nhập và hộ nghèo có mức chênh lệch đáng kể so với tiêu chuẩn, do đó tiến trình hoàn thành xây dựng NTM của địa phương bị nghẽn lại. Đơn cử như tiêu chí thủy lợi. Hiện nay, diện tích đất gieo trồng tại địa phương là 4.753 ha, nhưng diện tích đất chủ động được nguồn nước tưới chỉ có 2.000 ha, đạt 40% quá thấp so với chuẩn là đạt trên 80%. Giải pháp đến thời điểm này mà địa phương cần làm được chính là đốc thúc Ban Quản lý Dự án nông nghiệp làm chủ đầu tư hoàn thành hệ thống kênh TM 07, TM 08, TM 09 và TM 10 và tiếp tục đề xuất đầu tư 3 trạm hạ áp tại khu vực Nam sông Dinh trong cuối năm nay. Nếu hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra thì về cơ bản địa phương sẽ đạt được tiêu chí số 3 về thủy lợi trong năm nay.

Nếu như tiêu chí số 3 về Thủy lợi phụ thuộc chủ yếu vào sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thì tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo lại nghiêng về vai trò chủ thể là chính quyền địa phương và người dân. Điều kiện cần và đủ ở đây chính là địa phương cần có kế hoạch hành động cụ thể cũng như sự nỗ lực từ phía nhân dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình, qua đó giảm nghèo bền vững, tăng nguồn thu nhập. Theo báo cáo của UBND xã, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương là 23,6%, trong khi để hoàn thành tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng NTM, địa phương phải có tỷ lệ hộ nghèo dưới hoặc bằng 5%. Trong khi đó, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương trong năm nay là 5%. Nếu đạt được mục tiêu trên thì khoảng cách về tỷ lệ hộ nghèo so với chuẩn vẫn còn quá xa. Điều đáng nói thêm là mức thu nhập bình quân đầu người của địa phương vẫn còn thấp, chỉ đạt 28,4 triệu đồng/người/năm. Đây được xem là “bộ đôi” tiêu chí thách thức địa phương phải vượt qua trong thời gian ngắn khi mà cơ cấu kinh tế của địa phương chủ yếu là nông nghiệp, chiếm đến 90%, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa được đầu tư phát triển đồng bộ. Do đó, để tăng mức thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian tới, chính quyền cần có lộ trình để thực hiện các giải pháp căn cơ nhằm phát kinh tế như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến kích phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả; đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Đối với tiêu chí số 18 và tiêu chí số 19, trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác tổ chức và củng cố xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh; quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn, đồng thời giải quyết triệt để các khiếu kiện của người dân; vận động toàn dân tích cực tham gia các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật.

Có thế nói mục tiêu của cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” chính là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thiết nghĩ địa phương không thể nóng vội chạy theo phong trào mà cần mang lại những giá trị thực tế là diện mạo nông thôn khởi sắc, cuộc sống người dân được no ấm. Do đó, trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được và nỗ lực hết mình để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.