Đẩy mạnh các hoạt động “chống ô nhiễm rác thải nhựa”

Năm nay Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Liên Hợp Quốc lựa chọn tập trung vào vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, theo đó khuyến khích tất cả các quốc gia và địa phương cùng nhau hành động để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa.

Tại Việt Nam, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch được lựa chọn là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là nội dung cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa; đồng thời kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào cả nước cùng chung tay, đồng lòng, quyết tâm hành động và thực hiện mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Người dân thu gom rác thải nhựa tại Cảng Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Tại tỉnh ta, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4124/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn tỉnh, với mục đích tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về tác hại đến môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi nilông khó phân hủy trong sinh hoạt. Làm thay đổi thói quen của mọi người về sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilông khó phân hủy trong sinh hoạt và trong sản xuất, kinh doanh. Nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường; tăng cường hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng để hướng tới xã hội phát triển xanh, bền vững.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về môi trường; tuyên truyền các hoạt động về phong trào “chống rác thải nhựa”. Đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành phổ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức theo dõi, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và các kế hoạch của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ; về giải quyết vấn đề rác thải nhựa và nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá về công tác bảo vệ môi trường năm 2019.

UBND các huyện, thành phố cần phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác BVMT; tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại một số vùng biển như: Cà Ná, Phước Diêm (Thuận Nam); xung quanh Đầm Nại, cảng Ninh Chữ (Ninh Hải), khu du lịch Bình Sơn-Ninh Chữ và dọc đê bảo vệ bờ biển của phường Đông Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm)...

Để hoạt động “chống ô nhiễm rác thải nhựa” thu được kết quả thiết thực, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hành động một cách quyết liệt; trong đó cần phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa và túi nilông khó phân hủy đối với môi trường. Kịp thời đưa tin các hoạt động hưởng ứng tại các địa phương, cơ sở và biểu dương kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong công tác BVMT tại các địa phương, cơ sở.