Ninh Phước, Thuận Bắc: Tập trung xuống giống lúa vụ mùa 2019

Tính đến ngày 19-9, nông dân huyện Ninh Phước cơ bản thu hoạch dứt điểm 4.323 ha lúa vụ hè-thu, năng suất bình quân 65,6 tạ/ha.

Trong đó có 1.533 ha lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn 6 xã, thị trấn đạt năng suất bình quân 67,3 tạ/ha, tăng hơn 1,6 tạ so với ruộng đại trà. Các doanh nghiệp thu mua lúa với giá 4.900- 5.000 dồng/kg.

Nông dân thị trấn Phước Dân khẩn trương làm đất xuống giống lúa vụ mùa 2019. Ảnh: S.N

UBND huyện Ninh Phước chỉ đạo chính quyền các địa phương hướng dẫn nông dân tập trung làm đất, tập trung xuống giống 4.088 ha cây lúa chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Nam, các hồ chứa trên địa bàn huyện và 3.110 ha cây trồng cạn ngắn ngày. Diện tích lúa vụ mùa tập trung chủ yếu ở các xã, thị trấn: Phước Hữu 1.352 ha, Phước Hậu 853 ha, Phước Thái 770 ha, Phước Dân 707 ha; trong đó có 1.210 ha canh tác theo mô hình cánh đồng lớn. Thời vụ gieo trồng từ 10-9 đến 5-10, thực hiện tốt biện pháp “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, đầu tư thâm canh đưa năng suất cây trồng vụ mùa 2019 đạt cao hơn các năm trước.

* Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, vụ mùa năm nay toàn huyện xuống giống 2.752 ha cây trồng các loại. Trong đó, có 2.287 ha lúa, cây màu hơn 400 ha, cây ăn quả và cây lâu năm 63 ha; riêng xã Bắc Sơn ngưng sản xuất lúa, ưu tiên nước tưới cho những diện tích cây màu hiện hữu. Các địa phương thực hiện chuyển đổi cây trồng từ đất lúa, các vùng canh tác thiếu nước sang trồng măng tây xanh, cây ăn quả và cỏ chăn nuôi 30 ha.

Nông dân xã Bắc Phong (Thuận Bắc) làm đất xuống giống vụ mùa năm 2019. Ảnh: H.Lâm

Để đảm bảo mùa vụ đạt kết quả cao, ngành Nông nghiệp huyện hướng dẫn nông dân xuống giống tập trung, đồng loạt, dứt điểm từng khu vực, xứ đồng theo lịch thời vụ, chậm nhất đến ngày 30-9 phải hoàn thành việc gieo sạ đối với cây lúa. Khuyến khích bà con sử dụng các loại giống cho năng suất cao; lập kế hoạch điều tiết nước cụ thể cho từng vùng; tổ chức kiểm tra, phòng trừ tổng hợp dịch bệnh trên cây trồng.