Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

Ngày 9-9, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá phạm vi, nội dung Dự thảo Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức lần này đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ; đồng thời tạo điều kiện thu hút và sử dụng đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Các đại biểu đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung: Đối tượng công chức từ cấp huyện trở lên là chưa phù hợp vì cơ quan hành chính có 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã; cần bổ sung hợp đồng lao động theo thời vụ; công tác xử lý vi phạm đối với người về hưu đã quy định trong Luật Phòng chống tham nhũng, không cần đưa thêm trong Luật Cán bộ, Công chức; việc bổ nhiệm mới phải đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là rất khó thực hiện; việc xét thăng hạng viên chức ngành Giáo dục chưa được thực hiện cụ thể.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn tổng hợp và báo cáo tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.